יולין דאָנגקע גאַרמענט פאַקטאָרי

קורץ פּאַראַגראַף רעקל